• Budgeten för 2020 är klar och årsavgiften kommer att höjas med 1 % i enlighet med föreningens långsiktiga ekonomiska plan
  • Snörasskydd på baksidan av de hus som har plåttak är uppsatt och klart.